محصولات عمده‌ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می‌شوند عمدتا عبارتند از:

 • کودهای شیمیایی
 • اوره
 • فسفات دی‌آمونیم
 • کودهای مخلوط نیترات آمونیم
 • مواد اولیه پلاستیک
 • پی ـ وی ـ سی و دی ـ او ـ پی
 • مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک
 • اسید کلریدریک
 • آمونیاک
 • گوگرد
 • دوده
 • و...

با این حال، این محصولات در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می‌آید، بسیار اندک بوده، نشان می‌دهد که باید همت و تلاش بیشتری در این زمینه باید بکار برد تا به واقعیت نزدیکتر شد.