این شرکت با تاسیس در سال 1381 با نام رایانه آفرینان نکونگر فعالیتهای خود را  آغاز و پس تغییرات در مجمع عمومی به شرکت اطلس زئوس تغییر نام یافت که در این زمینه اهداف خود را در بهبود توسعه تکنولوژی صادرات و واردات ،خرید و فروش تجهیزات و ماشین آلات پالایشگاه نفت و گسترش در بخش تولیدفرآوردای قیر و کلیه مشتقات وابسته به آن و برگزاری نمایشگاهها سمینارها وهمایشها و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و خارجی درصنایع پتروشیمی ، نفت و مشتقات آن گام نهاده است .