هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . چگونگی ماموریتها سازمان و نحوه تعیین و اهداف سازمانی و سطح اهداف فردی کارکنان از جمله مسائل مهمی است که می تواند نقش بسیار عمده ای را در تحقق اهداف سازمانی و در نهایت، موفقیت سازمان ایفا نمایند که از دیدگاه صاحب نظران نظام اداری ، در فلسفه و رسالت منشور اخلاقی یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی، در فلسفه و رسالت اجتماعی نیز برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند ، که از ویژگیهای این سازمان، ارزش بسیار بالای آن در صنعت پتروشیمی میباشد که نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه کشورها را به ایجاد کارخانه‌های تولیدی و جلب سرمایه به سمت پتروشیمی معطوف داشته است ، که تنوع درمحصولات و تامین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی از نظر اشتغال‌زایی باعث کسب درآمدهای ارزی و نقش بسیار مؤثری در قطع وابستگی دراقتصاد کشور دارد . در همین راستا شرکت پتروشیمی اطلس زئوس در جهت حرکت در مسیر پیشرفت و بهبود عملکردهای سازمانی ، سال 1392را تدوین و تمامی تلاش و همت خود را در رسیدن به این عرصه گام نهاده است .

                                                                                                                                            با آرزوی توفیق الهی
                                                                                                                                                    فتحی        
                                                                                                                                             مدیـــــــــــر عامل