سوخت اتانول سوختی از جنس اتانول یعنی همان الکلی که در نوشیدنی‌های الکلی یافت می‌شود، بدست می‌آید.این سوخت بیشتر به عنوان سوخت اصلی موتور و یا یک افزودنی به بنزین بکار می‌رود.تولید اتانول سوختی (برای ترابری و حمل و نقل) در جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، از ۱۷ میلیارد لیتر به بیش از ۵۲ میلیارد لیتر رسیده است.از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی، سهم سوخت اتانول در مصرف خودروهای بنزینی ۳.۷% تا ۵.۴% افزایش یافته و در سال ۲۰۰۹، تولید جهانی سوخت اتانول به ۱۹.۵ گالن (۷۳.۹ میلیارد لیتر) رسید.


سوخت اتانول بیشتر در ایالات متحده و برزیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و این دو کشور در سال ۲۰۰۹ روی هم ۸۹% اتانول سوختی جهان را تولید کردند.هم‌اکنون در ایالات متحده بیشتر خودروها توانایی داشتن بیش از ۱۰% سوخت اتانول (سوخت اتانول به‌اضافه سوخت اصلی) را داشته و در برخی ایالت‌ها و شهرهای این کشور، کاربری بنزین ۱۰% اتانول‌دار اجباری شده است.